Sincan Dershane

Akademik eğitim, öğrencinin okul sonrasındaki yaşantısı üzerinde etki gösteren en önemli faktördür. Öğrencinin hem okul sürecinde hem de hangi okula yerleşeceğini belirleyen merkezi sınavlarda sergileyeceği başarı, gelecek yaşantısını doğrudan etkiler. Bu da öğrencinin alacağı eğitim kalitesinin ne kadar önemli olduğunu gösterir. Ülkemiz, diğer Avrupa ülkelerine göre çok daha genç bir nüfusa sahiptir. Genç nüfus dinamikleri nedeni ile ülkemizde öğrenci sayısı da son derece yüksektir. Öyle ki merkezi sınavlara giren öğrenci sayısı her geçen yıl daha da artış gösterir. Bu da rekabet ortamının daha artması anlamına gelir. Bu nedenle öğrencilerin eğitim aldıkları kurumların doğru seçilmesi, bu zorlu yarışta bir adım öne geçmelerine yardımcı olur.

Ülkemizde uygulanan eğitim sistemi düşünüldüğünde dershaneler son derece önemlidir. Bu nedenle özellikle de büyük şehirlerde ve nüfusun yoğun olduğu bölgelerde birçok dershane hizmet sunulmuştur. Ankara Sincan dershane konusunda birçok seçeneğin bulunduğu bir bölgedir. İyi bir araştırma ile doğru dershane tercihi kolaylıkla yapılabilir. Dershaneler, merkezi sınavlara hazırlık yapmanın yanında öğrencilerin okul derslerine yardımcı olunması için de sıkça tercih edilen kurumlardır. Ayrıca okul dışındaki boş zamanların verimli bir şekilde değerlendirilebilmesi için birçok dershanede kütüphane ve etüt çalışması imkanları sunulur. Sınavlara hazırlık zamanında zaman kavramı çok önemlidir. Bu nedenle akademik eğitimin yanında diğer rehberlik hizmetlerinin de iyi seviyede olduğu dershanelerin tercih edilmesi, öğrencinin hayallerine ulaşabilmesi için son derece önemlidir.

İyi bir başarı grafiği çizmenin anahtarlarından biri de sağlam bir ders çalışma ve yöntem stratejisinin oluşturulmasıdır. Bu nedenle dershanelerde rehberlik servisleri bulunur. Rehberlik servisleri güncel müfredata göre en uygun ders çalışma şeklini ve ideal ders kaynaklarını belirleyerek öğrencilere sunarlar. Böylece öğrencinin ders sürecinden daha fazla verim elde etmesi amaçlanır. Ayrıca modern eğitim anlayışı ile hareket eden dershanelerde rehberlik servisinin yanında bireysel öğrenci koçluğu hizmeti de sunulur. Bireysel koçluk hizmeti yeni nesil bir yaklaşımdır. Her bir öğrencinin zihin yapısı gözetilerek en uygun ders çalışma şekli belirlenir. Ayrıca öğrencinin beklentilerine ve yeteneklerine göre en uygun kariyer planlaması yapılması da koçluk hizmeti kapsamındadır.

 

Sincan Odtülüler Dershanesi

Sincan Odtülüler Dershanesi, öğrencilerin güncel sınav müfredatına uygun olarak doğru eğitim sistematiğini takip etmelerini sağlayan, hem okul derslerinde hem de merkezi sınavda sergilenecek olan başarı grafiğini yükseltmeyi amaçlayan ve öğrencilerin okuldan artakalan zamanlarını daha verimli geçirmelerini sağlayan, eğitim sistemimize yıllardır entegre olmuş eğitim kurumlarıdır. Ülkemizin demografik yapısı incelendiği zaman diğer ülkelere oranla çok daha genç bir nüfusa sahip olduğumuz görülür. Daha genç nüfus ise daha fazla öğrenci demektir. Bu nedenle ülkemizdeki eğitim sistemi merkezi sınavlar üzerinden yürütülür. Bu da hem öğrenciler arasında rekabet ortamı oluşturur hem de başarı grafiğinin daima yüksek tutulmasını zorunlu kılar. Bu nedenle özellikle kabalık yerleşim bölgelerinde çok sayıda dershane öğrencilere ve velilere hizmet verir. Ankara Sincan dershaneler konusunda oldukça fazla seçeneğin olduğu bir bölgedir.

Dershanelerde sunulan akademik eğitim hizmetinin yanında rehber danışmanlık gibi hizmetler de başarıyı doğrudan etkileyen hizmetlerdir. Üniversite sınavına hazırlanmak birçok açıdan hazır olmayı gerektirir. Birçok dershanede öğrencilere rehberlik hizmeti sunulur. Uygun ders programının hazırlanması, eksikliklerin tespit edilmesi, zaman planlaması yapılması gibi gerekli olan işlemlerin tümü dershanelerde rehberlik personelleri tarafından yapılır. Böylece öğrencinin çok daha sistematik bir süreç gerçekleştirmesi amaçlanır. Dershanelerin sunduğu bir diğer önemli hizmet ise etüt çalışmalarıdır. Öğrencilerin eksiklik yaşadığı alan dersleri genellikle etüt çalışmaları ile giderilir. Ayrıca soru çözüm saatleri ve birebir dersler gibi etkinlikler de öğrencilerin konular üzerinde tam hakimiyet sağlamasını amaçlar.

Dershanelerin modern bir eğitim anlayışı belirlemesi son derece önemlidir. Çünkü modern eğitim anlayışında hem öğrencilere bireysel olarak yaklaşılır ve öğrenciler ile tek tek ilgilenilir hem de veliler de eğitim sürecine doğrudan dahil edilir. Ayrıca modern eğitim anlayışında öğrencilere bireysel eğitim koçluğu hizmeti sunulur. Her öğrencinin zihin yapısı, öğrenme şekli ve ders çalışma stratejisi birbirinden farklıdır. Koçluk hizmeti kapsamında gerekli analizler yapılarak öğrenci için en doğru hedefler belirlenir ve belirlenen hedefler için gerekli olan yol haritası çıkartılır. Böylece öğrencinin başarı grafiğinin yükseltilmesi ve sahip olduğu zamanı en doğru şekilde kullanması sağlanır.

Eryamanın En İyi Dershanesi

Hem üniversite hem de lise öğrenimi için son derece önemli olan merkezi sınavlara hazırlanma sürecinde hem akademik hem de psikolojik anlamda dershaneler önemli bir unsurdur. Dershanelerde merkezi sınavlara yönelik çalışmaların yanında okul derslerinde gösterilen başarının artırılması için de çalışmalar yapılır. Talepleri karşılamak adına ülkemizin her şehrinde öğrenci ve velilerin hizmetine sunulan birçok dershane mevcut. Ancak seçim yapılırken dikkat edilmesi, alınacak olan eğitimin kalitesini doğrudan etkiler. Ankara Eryaman’da hizmet veren Odtülüler Eğitim Kurumları, Eryamanın en iyi dershanesi olabilmek için öğrencilere ve velilere birçok yenilik sunar.

Odtülüler Eğitim Kurumlarında daima alanında uzman akademik personeller ile eğitim hizmeti sunulur. Ayrıca öğretmenlerin öğrenciler ile iyi ilişkiler kurabilmeleri, hafıza tekniklerine hakim olmaları ve yeni nesil eğitim teknolojilerini kullanabiliyor olmaları da son derece önemlidir. Ayrıca iyi bir rehberlik hizmeti de öğrencilerin başarısını artıran önemli bir etkendir. Kurumumuzda daima uzman rehberlik danışmanları ile çalışılmaktadır. Böylece öğrenciler, hem ders etkinliklerinde hem de ders dışında karşılaştıkları problemlere kolayca çözüm bulabilirler.

Dershaneler, okul dışı zamanların verimli şekilde değerlendirilebilmesi için son derece uygun olan kurumlardır. Odtülüler Eğitim Kurumları’nda öğrenciler için etüt saatleri düzenlenir. Etüt saatlerinde öğrencilerin genel manada eksiklik yaşadıkları konuların tekrar edilmesi sağlanır. Ayrıca soru çözüm etkinlikleri ile de konuların pekiştirilmesi de etüt saatlerinin amaçları arasındadır. Hem derslerin hem de etüt etkinliklerinin ders çalışmaya elverişli sınıf ortamında gerçekleştirilmesi verimliliğin artırılması adına son derece önemlidir. Bu nedenle Odtülüler Eğitim Kurumlarında sınıflar, ses geçirmeyecek şekilde özel aydınlatmalı olarak dizayn edilmiştir. Ayrıca ders dışı saatlerde öğrencilerin çalışmalarına devam edebilmeleri amacıyla, sessiz ve rahat kütüphane ortamı da kurumumuzda kullanıma sunulmuştur.

Başarı grafiğinin artırılması için öğrencilerin profesyonel destek alması çok önemlidir. Bu nedenle Odtülüler Eğitim Kurumlarında öğrencilere rehberlik hizmetinin yanında öğrenci koçluğu hizmeti de verilir. Öğrenci koçluğu hizmeti sayesinde yapılan analizler ile öğrencilerin yetenekleri açığa çıkartılır. Ayrıca yapılan özel çalışmalar ile özgüven seviyesinin artması sağlanır. Öğrencinin istekleri, yetenekleri ve kapasitesi doğrultusunda gerçekçi üniversite ve kariyer planlamaları yapılamasına yardımcı olmak da eğitim koçluğu hizmeti kapsamındadır.

Eryaman Etüt Merkezleri

Etüt merkezleri, okul saatleri ve dönemi dışında öğrencilerin sınavlara hazırlanmasına ve okul derslerini iyice sindirmesine yardımcı olan eğitim kurumlarıdır. Veliler genellikle okul saatleri dışında kalan zamanın, yaz tatilinin ve hafta sonlarının öğrenciler tarafından verimli bir şekilde değerlendirilmesini isterler. Öğrencilerin hem ders tekrarı yapmasını hem de eksikliklerini giderip, motivasyonunu yükseltmesini sağlayan eğitim kurumlarından biri de etüt merkezleridir. Öğrencilerin üniversite ve lise giriş sınavlarına hazırlanmasının yanında etüt merkezleri, ders notlarının yükseltilmesi, soru çözüm alışkanlığının kazandırılması, konu eksikliklerinin giderilmesi gibi birçok konuda öğrencilere yardımcı olur.

Çalışan anne – babalar çoğu zaman çocuklarının derslerine vakit ayıracak zamana sahip olmazlar. Bu durum özellikle ilk ve ortaokul öğrencilerinin ders notlarına olumsuz etki yapabilir. Etüt merkezleri sayesinde öğrencilerin derslerine yardımcı olabilmek adına alanında uzman kişilerden yardım alınabilir. Böylece hem öğrencilerin notlarının yükseltilmesi ve konulara hakim olması sağlanır hem de etüt merkezi tarafından öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik ödevlendirmeler ile sorumluluk bilincinin kazanılması ve ders çalışma alışkanlığının oluşturulması sağlanır. Ülkemiz özellikle Avrupa ülkeleri düşünüldüğünde genç nüfus oranı ile dikkat çeker. Yer yıl daha da gençleşen nüfus oranımız nedeniyle okula başlayan öğrencilerin sayısında artış yaşanır. Özellikle büyük şehirlerde, anne ve babaların çalışması ile birlikte etüt merkezlerine olan ihtiyaç artar. Yoğun bir öğrenci nüfusuna sahip olan Eryaman, etüt merkezleri konusunda zengin bir bölgedir. Bu bölgede veliler ve öğrenciler tarafından tercih edilebilecek birçok profesyonel etüt merkezi yer alır. Bu etüt merkezlerinin görevleri ise şunlardır;

  • Öğrencilere okulda verilen performans, proje ve günlük ödevlerine yardımcı olunur.
  • Her bir öğrenci için bireysel olacak şekilde ders çalışma programı hazırlanır.
  • Okulda veya evde anlaşılmayan konuların tespiti yapılarak eksikliklerin giderilmesi için ek dersler verilir.
  • Öğrencilere düzenli ve programlı ders çalışma alışkanlığı kazandırılır.
  • Merkezi sınavlara girecek olan öğrenciler için okul derslerinin yanında, sınava yönelik çalışmalar da yapılır.
  • İlk defa okula gidecek olan birinci sınıf öğrencilerin için okula ve derslere alışabilmesi için eğlenceli etkinlikler düzenlenir.
  • Ara tatil, yaz tatili ve hafta sonlarının verimli bir şekilde geçirilmesi sağlanır.

Eryaman Dershaneler

Ülkemiz, genç nüfusun toplam nüfusa oranı ile dünya sıralamasında üst sıralarda yer alır. Sınava dayalı eğitim sistemimiz ve gençleşen nüfusumuz nedeniyle her geçen yıl üniversite ve lise sınavlarına giren öğrencilerin sayısında artışa neden olur. İstanbul, Ankara, İzmir’in yanında sanayileşmenin ve üretimin yüksek olduğu şehirler genellikle diğer bölgelerden göç alır. Öğrenci sayısının en yüksek rakamlara eriştiği bu şehirlerde, dershanelere başvuran öğrencilerin sayısında da ciddi bir artış olduğu görülür. Aileler ise çocuklarını hem merkezi sınavlara hazır olabilmesi hem de okul derslerinde başarı gösterebilmesi için genellikle çocuklarını dershanelere yönlendirirler. Bu taleplere cevap vermek üzere oldukça yoğun bir nüfusa sahip olan Ankara Eryaman bölgesi, dershane konusunda birçok seçenek sunar.
Dershanelerde öğrencilerin verimli bir şekilde ders çalışması sağlanır. Ayrıca deneme ve tarama sınavları sayesinde öğrencilerin sınav ortamına uyum sağlaması ve rakipleri arasındaki yerini görerek eksikliklerini teşhis etmesi hedeflenir. Merkezi üniversite ve liseye giriş sınavlarının yanında çoğu öğrenci için dershaneler, okul başarısının artırılması için de tercih edilir. Dershanelerde aynı zamanda öğrenciler arasında bir rekabet ortamı vardır. Bu rekabet ortamı sayesinde öğrencilerin ders çalışma isteğinin artırılması hedeflenir. Ayrıca öğrencilerin birbiri ile yardımlaşması, eksikliklerini karşılıklı olarak gidermeleri ekip ruhu bilincinin oluşmasını ve gelişmesini tetikler.
Her öğrencinin anlama yöntemi ve süresi birbirinden farklıdır. Bu nedenle öğrencilerin konu dağılım şekilleri ve ders çalışma programları titizlikle belirlenmelidir. Dershaneler tam da bu noktada devreye girerler. Hemen hemen bütün dershanelerde rehberlik servisi bulunur. Rehberlik servislerinin temel görevi, öğrenci için en uygun ders çalışma metodunu belirlemek ve konu eksikliklerini analiz etmektir. Bu belirlemeler sonucunda öğrenci için dershanelerde birebir konu anlatımları, ek ders saatleri ve soru çözümleri düzenlenerek eksikliğin ortadan kaldırılması sağlanır. Bazı dershanelerde ise eğitim koçluğu hizmeti sunulur. Öğrenci koçluğu son zamanlarda trend olan yeni nesil bir hizmettir ve vip olarak tabir edilen dershanelerde öğrencilere sıkça sunulur. Bu hizmet kapsamında öğrenci ile dershane süreci boyunca birebir ilgilenilir. Öğrenci için en uygun meslek ve kariyer planlaması yapılır.