Eryaman Odtülüler Dershanesi

Eryaman Odtülüler Dershanesi, sınavlara hazırlanılan her süreçte öğrencilere destek olmak konusunda adeta bir rehberdir diyebilmekteyiz. Eğitimin aydınlık yüzünü tamamen yansıtan Eryaman Odtülüler Dershanesi, sadece okul hayatına adapte etmiyor öğrencileri. Aynı zamanda günlük yaşama da adapte etmeye çalışan bir eğitim çizgisi izlemektedir. Eryaman Odtülüler Dershanesi, Ankara’da kaliteli ve istenen düzeyde bir eğitim isteyenler için biçilmiş kaftan gibidir. Gelişen ve değişen sınav sistemine uygun olarak uyumlulaştırdığı yenilikler sayesinde Eryaman Odtülüler Dershanesi, ileriye adım atmak ve geleceğini daha sağlam temeller üzerine kurmak isteyenler için gerçek bir eğitim kaynağıdır.

Eryaman Odtülüler Dershanesi, dershanelerin fazlaca etkin ve gerekli olduğu şu süreçte bu açığı kapatmak için hizmet vermektedir. Bu hizmeti sayesinde de, öğrenci ve velinin beklediği o eğitimi sunmaktadır. Bu sunduğu eğitim ile de hep daha iyiye gitmeyi hedeflemektedir. Bu da hem veliler, hem de öğrenciler kapsamında fazlasıyla makul olandır. Günün şartları değiştikçe, artık birçok konu zorlaşmaya başladı. Sınavlar da bu konulardan bir tanesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu zorluğu aşmak, üstten yükü atmak ve bunu yaparken de en uygun şekilde öğrencinin potansiyeli dâhilinde bir çalışma programı ile hareket eder. Bu işleyiş sonucunda, daha iyi bir hizmet sunmak da kurumun hedefleri arasındadır. Kurumun bu kapsamda misyonu ve vizyonu öğrenciyi anlamaya yöneliktir. Bu tüm değişen sistemleri ve sınav dönemi değişikliklerini kendi içerisinde adapte eden bir yol izlemektedir. Her alanda ilerleme gösteren kurum daha da ilerleyecek olan yapısı ile geleceğe adeta bir ışık tutmaktadır.

Eryaman Odtülüler

Geleceğin en sağlam yapılarından bir tanesi hiç şüphesiz öğrencilerdir. Öğrencinin iyi yetiştiği bir toplum, gelecek temellerini fazlaca sağlam atmış demektir. Çünkü bir öğretmen bir öğrenciyi, bir öğrenci bir aileyi, bir aile de bir toplumu değiştirebilir ve o toplum da tüm dünyayı değiştirebilir. Bu kapsamda eğitimcilere düşen sorumluluk oldukça fazladır. Okullarda verilen eğitimin yanı sıra ek takviye eğitimler de giderek yaygınlaşmıştır. Bunlardan bir tane seçenek de dershanelerdir. Eryaman Odtülüler de Ankara’da bu kapsamda bir arayış içinde olanlar için güzel bir seçenektir.

Eryaman Odtülüler, Atatürk ilke ve inkılapları temeliyle kurulmuş olan bir kurumdur. Amacı; devletine bağlı, milletini seven ve özgür fikirli aydın kişiler yetiştirmektir. Amacı bu kadar net olan Eryaman Odtülüler’in de faaliyetleri yine bu bazlı, hep geleceğe yöneliktir. Çocukları sadece bir yarışın içinde hissettirmekten ve onları sıradan olduklarına inandırmaktan ziyade, hepsinin birer şampiyon olduğuna inandırmayı seçen ve bunu yaparken de çocukları sosyal çevreden kopartmadan, hem okul hayatın da hem de günlük yaşamda aktif hale getiren çalışmalar yapan bir kurumdur Eryaman Odtülüler.

Bilimin ışığında çerçevelediği resmini gün geçtikçe daha da renklendiren de bir kurumdur aslında Eryaman Odtülüler. Sadece belirli bir yaş grubundan ziyade, birçok yaş grubuna ve sınav grubuna hitap etmektedir. Öğrenci bazlı bir çalışma prensibine sahip olan Eryaman Odtülüler, velinin beklentisi ile öğrencinin potansiyelini birleştiren ve bunu en optimal derecede sunmak için elinden geleni yapan bir kurumdur.

Eryaman Odtülüler, kapsam olarak ileri boyutta bir hizmet anlayışı içerisindedir. Genç nesli olması gereken yöne çekmeye çalışan ve bunu yaparken de sadece başarılı olmayı değil, hem mutlu hem de başarılı olmayı amaçlayan bir kurumdur aslında. Bu da Eryaman Odtülüler’i farklı kılmaktadır. Çünkü kalitenin hiçbir zaman tesadüf olmadığının bilindiği şu dönemde, kendi prensiplerinden ve genel geçer doğrulardan harmanlanmış bir eğitim anlayışı hem öğrencinin hem de velinin beklentisini fazlasıyla karşılamaya yetecektir. Dershaneler de zaten bu kapsamda eğitim veren en güzel kurumlardandır. Gereken tüm desteği en güzel şekilde öğrenciye ve ailesine sağlamaktadırlar.

Eryaman Kursları

Sınav sisteminin sürekli değişmesi, öğrencilerin bu değişime ayak uydurmak zorunda kalması ve bunun için sadece okulun yetmemesi durumundan kaynaklanan bu eksikliği dershaneler ve kurslar tamamlamaktadır. Okuldan önce ya da okuldan sonra, hem okuldaki derslerin tekrarları, hem üniversiteye hazırlık potasındaki hazırlıklar konusunda eksiklikleri tamamlamak için ülkemizin birçok yerinde TYT kursu merkezi bulunmaktadır. Eryaman kursları da bu kapsamda hizmet vermektedir. Ankara gelişmiş bir büyük şehir olması vesilesi ile de içerisindeki ilçelerde fazlasıyla gelişmişliği barındırmaktadır. Eryaman kursları da tıpkı diğer yerlerdeki kurslar gibi öğrencileri sınava ve hayata hazırlamak üzerine kurulu bir sistem üzerine kurgulanmıştır.

Dershanede eğitimciler ve çalışanlar, sistem hakkında fazlasıyla bilgi sahibidir. Yakından takip etmektedirler tüm gelişmeleri ve bunları da öğrencilere en sağlıklı yoldan aktarmaktadırlar. Eğitim gidişatını da, bu doğrultudaki gelişmelerle destekleyerek öğrencileri de sisteme uydurmaktadırlar. Eryaman kursları da, kaliteli eğitim anlayışıyla Ankara’da kurs arayanlar için de bir seçenek oluşturmaktadır. Sınav sürecindeki öğrenciler motivasyonlarını kaybetmeye daha meyilli çocuklar olmaktadır genelde. Bu motivasyon kaybını da en aza indirmek için özellikle rehber öğretmenler, dershanelerde büyük bir uğraş içersindedir. Bu gibi en küçük detaylara kadar düşünülmüş bir sistemle çevrili olan dershaneler, fazlasıyla isteğe hitap etmektedir.

Eryaman kursları, her bütçeye uygun seçenekleri içinde barındırmaktadır. Bu nedenle ekonomik imkânsızlıkların, çocukların geleceğine yaptığı olumsuz etki de engel olmaktan çıkar. Araştırıldığı takdirde, öğrencilerin ve ailelerin ne istediğini dinleyen ve bu bağlamda bir hizmet sunan merkezlerdir. Her zaman daha iyisinin olması için, öğrencilerin o hayalini kurdukları okulları ve bölümleri kazanmaları için çaba gösteren Eryaman kursları da birikimleri sayesinde bu çizgide ilerleyecektir. Bu kendi içerisinde zorlu süreci, daha az kayıpla atlatmak ve öğrencilere kendilerini daha iyi hissettirmek için Eryaman kursları da kaliteli bir hizmet sunmakta. Dershaneler, artık eğitim sektörünün ayrılmaz parçalarından biri haline geldi. Bu ayrılmaz bütün içerisinde Eryaman kursları da bütüne destek amacıyla hizmet vermektedir. Daha iyi ve daha sağlıklı bir geleceğin temelini oluşturmak için Eryaman kursları tarzındaki TYT benzer kurslar sizlere hizmet etmek için beklemektedirler.

Eryaman’daki Kurslar

Eğitim, son dönemlerde önemine daha da önem katan konu başlıklarından bir tanesi. Çünkü eğitim sayesinde birçok olmaz denilen olmuştur. Bu zamana kadar adını duyduğumuz ve daha da duyacağımız insanlar iyi eğitimlerden ve deneyimli ellerden geçmiştir. Ülkemizin birçok noktasında, öğrencileri liseye, üniversiteye, iş hayatına ya da direkt hayata hazırlayan birçok kurs bulunmaktadır. Özellikle büyük şehirlerde bu tarz merkezi yerler fazlasıyla rağbet görmektedir. Ankara, İstanbul, Bursa ve İzmir tarzındaki büyük yerlerde bu merkezlere fazlaca rastlamak mümkündür. Eryaman’daki kurslar da bu noktada istenene hitap etmektedir. Bu kurslar eğitici kadrosuyla ve verdiği eğitim ile uygun bütçede, istenen düzeyde hizmetler sunmaktadır. Eryaman’daki kurslar da bu bağlamda sizlere yardımcı olacaktır.

Sadece okul, daha iyi bir gelecek için yeterli değildir tahmin edersiniz ki. Bunlara ek olarak yardımcı olarak öğrencilerin alabileceği dersler, mutlaka katkı sağlayacaktır. Birebir derslerle öğrencinin kendini daha özel hissetmesi, sınıf alanlarındaki sakin ortamlar, her alanda deneyimli kadrolarıyla Eryaman’daki kurslar da, hazırlık sürecinde yardımcı olacaktır. Çünkü bu süreç profesyonel destek alınınca çok daha kolay ve çok daha güçlü bir şekilde atlatılabilecek bir süreç. Hal böyle olunca da, dershaneler ve kurslar daha da önem kazanmakta. Ankara’da ikamet edenler için Eryaman’daki kurslar adeta bir rehber niteliği taşımakta. Öğrencilerin iyi oldukları alanların belirlenmesi, meslek seçiminde bu bağlamda yönlendirme yapılması, yeteneklerine göre sınıflandırmalar, eksikleri ve fazlalarıyla öğrenciyi tanıma tarzındaki birçok konuda dershane ve kurslar fazlasıyla destek sağlamaktadır.

Eryaman’daki kurslar da bu bağlamda öğrencilerin kapasiteleri dahilinde istedikleri bölüme girmelerine yardımcı olacak, vizyonu geniş ve her keseye hitap eden tarzdaki yelpazesiyle hizmet sunmaktadır. Eryaman’daki kursları, Ankara’da kaliteli bir eğitim kurumu arayışında olanlar muhakkak takip etmelidir. Çünkü çocukların geleceğini sağlam inşa etmek, bir aile inşa etmektir. Hatta bir ülke ve bir toplum inşa etmektir. Belki Eryaman’daki kurslar diye sınırlanan konular kısıtlı gelse de, ileri boyutu düşünüldüğünde güzel bir gelecek muhakkak ek bazı derslerin öğrencilere aktarımı ile söz konusu olacaktır. Bu bağlamda Ankara civarında arayış içinde olanlara Eryaman’daki kurslar yardımcı olacak pozisyondadır.

Eryaman TYT Kursu

Eğitim denen olgu sadece ülkemiz ölçeğinde değil dünyanın her yerinde son derece önemli olan bir olgu. İyi bir eğitimin açamayacağı kapı yok. Üstelik eğitim beşikten mezara kadar devam eden bir kavram olup insanlar dilediği zaman dilediği türden eğitimi alabilirler. İstemeleri ve bu alanda çaba harcamaları yeterli.

Nitekim eğitim olgusu zorunlu olan ilkokul, ortaokul, lise öğrenimi ile bitmiyor ve akabinde kişilerin ön lisans ya da lisans alanında eğitimler alarak uzmanlaşması ve belli bir meslek edinmesi gerekiyor ki iyi bir işi olabilirsin. İyi kazançlar elde edebilsin. İşte bu durumda Ankara Eryaman TYT kursu her yaştan her kesimden öğrencinin beklentilerine yanıt verir düzeyde kaliteli eğitimler sunan kurslara sahip olan bir yer. Yani eğer Ankara Eryaman semtinde yaşıyor iseniz o zaman Eryaman TYT kursu içinde size en yakın en uygun olduğunu düşündüğünüz eğitim merkezini seçerek hayallerinize ulaşma yolunda önemli bir adım atabilirsiniz.

Eryaman TYT kursu alanında eğitim veren merkezler kısaca TYT denilen ve üniversiteye girişin ilk adımı olan Temel Yeterlilik Sınavı için öğrencileri hazırlar ve en doğru en yeni müfredata uygun olarak eğitim almasını sağlar. Bilindiği üzere TYT sınavı 120 soru ve 135 dakikalık çoktan seçmeli olan bir sınavdır. Ağırlıklı olarak matematik ve Türkçe olmak üzere öğrencinin gördüğü tüm derslerden sorular sorulur.

Hangi Eryaman TYT kursu olursa olsun öncelikli olarak öğrencinin seviyesi ve gereksinimleri belirlenir. Sonrasında öğrenci kendisi için en uygun olan sınıfa kendi düzeyinde olan diğer öğrenciler ile yerleştirilir. Eryaman TYT yaş kısıtlaması olmaksızın kadın erkek fark etmeksizin karma sınıflarda derslerin verildiği eğitim merkezleridir.

Yine Eryaman TYT kursu belli periyotlar ile tüm öğrencilerini deneme sınavları ile test eder ve öğrencinin gidişatını tespit eder. Eğer herhangi bir eksiklik var ise öğrenci telafi ve özel derslere alınır. Eryaman TYT kursu merkezlerinde öğrenciler diledikleri kadar etüt yapma olanağına sahiptir. Merkezler öğrencilerine ücretsiz olarak kitap ve deneme sınavı soruları verirler. Son olarak Eryaman TYT kursu merkezlerinde eğitimler kalabalık sınıflarda verilmez. Hatta özel ders alma olanağı da mevcuttur.

 

Sincan Dershane – Etüt Merkezleri

Ankara – Sincan dershaneler konusunda öğrenci ve velilerin çok kararsız kaldıkları bölgelerden birisidir. Bu nedenle bu bölgedeki dershanelerin hangisinin daha iyi olduğunu araştırmak ve ona göre öğrencilere bir yol çizmek gerekmektedir. Bir dershanenin sadece müfredattaki dersleri anlatması yeterli değildir. Konuları daha anlaşılır bir hale getirerek anlatmalı ve öğretmeyi amaçlamalıdır. Öğrencilerin durumunu yakından takip ederek tüm eksiklerini görebilmeli, desteğe ihtiyaç duydukları tüm noktalarda destek verebilmelidir. Tecrübeli öğretmen kadrosu ve son teknoloji ders araç gereçlerine sahip olan dershaneler, öğrencilerin başarısına daha büyük ölçüde katkı sağlayabilmektedir. Bu nedenle dershanelerin marka değerinden çok öğrenme ortamı değeri dikkate alınmalıdır. Sincan dershaneleri arasında bu tanımlara uyan kalitede dershaneler de mevcuttur.

Okullarda pek çok farklı tip öğrenci tek tip bir eğitim gördüğü için bazıları başarılı olurken bazıları olamıyor. Dershanelerde her öğrenci özel olarak değerlendirildiği için bu problemin önüne geçilebiliyor. Öncelikle öğrencinin hangi derste eksiklikleri olduğu tespit ediliyor. Böylece başarısız olduğu derslere ağırlık verilerek başarısı arttırılıyor. Bunun yanı sıra öğrencinin dershaneye ne amaçla gittiği de önemlidir. Sincan dershaneleri arasında lise ya da üniversite sınavına girecek öğrenciler için özel programları bulunan dershaneler de vardır. Lise giriş sınavlarına hazırlanan öğrenciler, sorumlu oldukları derslerin eğitimini alırlar ve lise giriş sınavları seviyesindeki deneme sınavları ile kendilerini test ederler. Aynı şekilde üniversiteye hazırlanan öğrenciler için doğru bir yol seçilir. Soru çözme pratiklerinin ardından seviye belirleyen deneme sınavları ile öğrencini durumu ölçülebilir. Ankara Sincan dershaneleri, bu bölgedeki öğrencilerin başarı oranını yükseltebilecek kapasitededir. Eksiklerin bulunduğu noktalarda destek verilerek öğrencinin tamamen hazır olması sağlanır.

Okuldaki başarısının istediği seviyede olmayan öğrencilerin velileri, Sincan dershanelerinden en ideal olanını seçerek çocuğunun geleceğini daha güzel bir hale getirebilir. Sincan dershanelerinin verimli olması, kaliteli dershane sayısının da çok olduğunu gösterir. Okul düzeyinde olan dershaneler yerine daha üst düzey dershaneler seçilerek öğrencinin başarısı önemli ölçüde arttırılabilir. Dershanelerin öğrencilerle özel olarak ilgilenmesi ve psikolojik destek sağlaması da sınavlardaki başarılarının artmasına katkıda bulunur. Dershanelerin sadece ders tekrarı yapılan yerler olmadığı ise böylece anlaşılmış olur.

Etimesgut Dershane

Okullardaki mevcut eğitim sistemi ile başarılı olamamış ya da başarılarını katlamak isteyen öğrenciler için en doğru yöntem, bir dershaneden destek almaktır. Aynı şekilde öğrenci velileri de çocuklarını bir dershaneye kaydettirerek okul hayatındaki başarılarının artmasını sağlayabilir. Dershaneler, öğrenciler için hem ikinci okul hem de ikinci ev olarak kabul edilebilir. Çünkü dershaneler sadece okuldaki derslerin tekrarından ibaret değildir. Örneğin Etimesgut dershaneler çok yönlü kurumlardır ve öğrencilere her konuda destek olabilirler. Okullarda okul yönetimi, öğretmenler, sınıf arkadaşları, öğrenme ortamı, sınıf araç gereçleri gibi pek çok etken öğrencinin başarısını olumsuz yönde etkileyebilir. Etimesgut dershanelerde ise öğrencilere alanında tecrübeli öğretmenler eğitim verir ve araç gereçler en üst düzeydedir.

Şehir ve ilçe gibi lokasyonlara göre değişiklik gösteren dershaneler başkent Ankara’da yoğun bir şekilde bulunur. Özellikle Etimesgut dershaneler konusunda zengin bir bölgedir. Bu nedenle dershane seçiminde çok dikkatli olunmalıdır. Çok üst düzey dershanelerin olabileceği gibi başarı oranı düşük dershaneler de olabilir. Bunun sebebi dershane yönetimlerinin başarıya odaklanmamasından ve öğretmen kadrosunun yeterli olmamasından kaynaklanabilir. Etimesgut ve bağlıca  dershaneler açısından zengin olduğu için seçim sırasında dershane iyi araştırılmalıdır. Bu aşamada dershane ücretini ön planda tutmamak gerekir. Uygun fiyata kötü bir eğitim almak yerine biraz bütçeyi zorlayarak daha kaliteli eğitimler alınabilir. Öğretmen kadrosuna, önceki dönemlerdeki başarı oranına, öğrenme ortamına, araç gereçlere ve kullanılan tekniklere dikkatle bakılması gerekmektedir.

Etimesgut dershaneler özellikle lise ya da üniversite sınavına girecek öğrencilere önemli katkılar sağlayabilir. Öğrenciler okullarda gördükleri dersleri pekiştirebilir, anlamadıkları konuları tekrar edebilir, farklı öğrenme teknikleri ile zorlandıkları derslerde başarılı olabilirler. Ayrıca dershanelerin sağladığı psikolojik destek de bu aşamada son derece önemlidir. Sınavlarda stres ve panik yaparak bildiğini de unutmaktan şikâyet eden öğrencilere doğru yöntemler öğretilir ve öğrenciler bu yöntemlerle kendi heyecanlarını yenebilirler. Etimesgut dershanelerde lise ve üniversite sınavlarından önce bol bol test çözülür ve sık sık deneme sınavları yapılır. Böylece öğrenciler sınava ne kadar hazır olduklarını görebilir ve eksikleri olduğu konuları tespit ederek o konularda tekrar yapabilirler. Bu nedenle akademik başarıda dershanelerin rolü çok büyüktür.

 

Eryaman Etüt Merkezi

Dersin derste öğrenildiği pek çok eğitim uzmanı tarafından dile getirilmiş bir gerçektir. Bu nedenle öğrenciler okulda öğrendiklerini bir süre sonra unutabilmektedir. Çünkü okul saatleri bir günün ortalama 6-8 saatini kaplıyor. Öğrenciler bu saatler dışında ve hafta sonlarında okuldan kopuk bir şekilde aktiviteler gerçekleştirdiği için başarısız oluyor ya da başarılarını devam ettiremiyorlar. Okuldan arta kalan bu önemli zamanı dershane ya da etüt merkezi için ayırmak ise öğrenciye çok önemli katkılar sağlar. Bu noktada Odtülüler Dershanesi ve Eryaman Etüt Merkezi ön plana çıkıyor. Özellikle Ankara’da sunulan eğitim kalitesi ile adından söz ettiren Eryaman Etüt Merkezi, bazı özellikleri ile fark yaratıyor ve velilerin tercih sebebi oluyor.

Eryaman Etüt Merkezi’nin en önemli özelliklerinden bir tanesi sınıflardaki öğrenci sayısı. Okullarda 40’lara ulaşan öğrenci sayısı Eryaman Etüt Merkezi’nde en fazla 12’dir. Böylece öğrenciler daha ferah bir sınıfta, daha verimli bir şekilde eğitim görebilmektedirler. Derslerin sıkıcı olmaması ise öğrencilerin aktif olarak derse katılmasına katkı sağlar. Derse katılmak, o dersi öğrenmek için çok önemli bir detaydır.

Eryaman Etüt Merkezi’nin yardımcı kitapları ise müfredata uygun ve öğrencinin anlayacağı dilde hazırlanmıştır. Konular karmaşık bir dil yerine basit bir dil ile anlatılmıştır. Test kitapları ise zihin geliştirici seviyelerdedir. Öğrencilerin sınav pratiğini geliştirebilen ve eksiklerini görmesini sağlayan test kitapları, öğrencinin en önemli yardımcısıdır. Eksikleri olduğunu düşünen öğrenciler ise ek derslere katılabilme ya da bire bir ders alma hakkına sahiptirler.

Eryaman Etüt Merkezi’nin uyguladığı öğrenme teknikleri de öğrencilere kolaylık sağlamaktadır. Bu yöntemlerle öğrenciler daha kolay ezber yapabilmekte ve daha hızlı öğrenebilmektedirler. Eryaman Etüt Merkezi rehberlik servisi ise öğrencilerin sınav stresinden kurtulmasına yardımcı olmaktadır. Özellikle lise ya da üniversite giriş sınavlarından birine hazırlanan öğrenciler heyecanlarına yenik düşerek sınavlarda başarısız olabiliyorlar. Bu heyecanı, korkuyu ve stresi ortadan kaldırmak için psikolojik destek sunan Eryaman Etüt Merkezi rehberlik servisi, öğrencilerin sınav başarısının artmasında önemli rol oynamaktadır.

Öğrencilerin aktif bir şekilde ders çalışmasını sağlamak için onlara özel hazırlanmış çalışma kâğıtları da önemli yardımcı materyaller olarak öğrencilere sunulmaktadır. Ayrıca verimli ders çalışma yöntemleri de öğrencilere öğretilerek evdeki çalışmanın da verimli olması sağlanmaktadır. Derslerin gün ve saatlerini öğrencilerin belirlediği Eryaman Etüt Merkezi, öğrencileri sadece sınavlara değil güzel bir geleceğe de hazırlamaktadır.

Etimesgut Dershaneler

Ülkemiz, yüksek genç nüfus oranı ile dikkat geçer. Genç nüfus oranının fazla olması ile de nüfusumuzun büyük çoğunluğu öğrencilerden oluşmuş olur. Buna ek olarak ülkemizde kurulmuş olan eğitim sistemi merkezi sınavlara bağlıdır. Öğrencilerin hangi okullarda okuyacağı, hangi üniversiteye yerleşerek ileriki yaşantısında nasıl bir kariyere sahip olacağı merkezi sınavlar ile belirlenir. Merkezi sınavlarda gösterilecek olan başarı birden çok parametreye bağlıdır. Sadece akademik eğitim, sınavlarda yüksek oranda başarı elde edilmesi için çoğu zaman yeterli değildir. Sağlam temeller üzerine kurulmuş iyi bir akademik eğitimin yanında, zaman yönetimi, kişisel programların hazırlanması, sınav kaygısı vb. gibi durumların önüne geçilmesi de başarıyı doğrudan etkileyen faktörler arasındadır.

Ülkemizde okul derslerine yardımcı olmak ve öğrencileri merkezi sınavlara hazırlamak amacıyla kurulmuş birçok dershane mevcuttur. Özellikle nüfusun yoğun olduğu bölgelerde dershane sayıları daha da artış gösterir. Etimesgut dershane konusunda oldukça fazla seçenek sunan bir bölgedir. Bu dershaneler içerisinden uygun olanlar ile görüşülebilir ve kayıt yaptırılabilir. Dershane seçimi yapılırken mutlaka dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Seçilecek olan dershanenin iyi bir akademik kadroya sahip olması, güçlü bir koçluk ve rehberlik hizmeti sunulması, deneme ve tarama sınavlarının sıklığı, kütüphane ortamı sunulması gibi faktörler öğrencinin başarısı üzerinde ciddi bir rol oynar.

Dershaneler akademik eğitimin yanında sunmuş olduğu diğer hizmetler ile de öğrencinin başarısının artırılmasını amaçlar. Örneğin birçok dershane öğrencilere etüt hizmeti sunar. Etüt hizmetinde rehberlik servisi tarafından analizi yapılan ve birçok öğrencinin problem yaşadığı konuların tekrarı yapılır. Ayrıca gözetmen öğretmen eşliğinde yapılan etüt çalışmalarında öğrenciye birebir ders imkanı da sunulur. Modern bir eğitim anlayışı ile hareket eden dershanelerde ise öğrencilere bireysel öğrenci koçluğu hizmeti sunulur. Bu hizmet kapsamında her bir öğrenci ile bireysel olarak ilgilenilerek en uygun yol haritası çıkartılır. Öğrencinin nasıl ders çalışması gerektiği, uygulanması gereken konu dağılımı, zaman yönetimi gibi önemli konular koçluk hizmeti kapsamında çözüme kavuşturulur. Bu nedenle dershane seçimi yapılırken mutlaka dikkat edilmelidir. İyi bir dershane tercihi, öğrencinin hayallerine kavuşmasındaki en önemli anahtarlardan biridir.

Etimesgut Odtülüler Dershanesi

Etimesgut Odtülüler Dershanesi, öğrencilerin okul derslerine ve son derece önemli olan merkezi sınavlara daha iyi koşullarda hazırlanabilmelerini sağlayan özel eğitim kurumlarıdır. Toplumumuzda dershaneler sadece akademik eğitim veren ve öğrencilerin ders konularına daha fazla hakim olmasını sağlayan eğitim kurumları olarak bilinir. Ancak dershanelerin sunduğu hizmet bununla sınırlı değildir. İyi bir gelecek planlamasının kilit taşı olan merkezi sınavlar, akademik konulara hakim olmanın yanında ideal bir zaman yönetimi, psikolojik olarak hazır olma, farklı hafıza tekniklerini kullanabilme gibi diğer birçok donanımı da gerektirir. Bu nedenle öğrenci odaklı hizmet veren birçok dershanede bu dinamikler göz önüne alınarak kaliteli bir eğitim hizmeti verilir. Ülkemizin hemen hemen her bölgesinde hem kurumsal hem de yerel dershane kuruluşları bulunur. Etimesgut dershaneler konusunda velilere ve öğrencilere birçok seçenek sunan yoğun nüfuslu bir bölgedir.

Dershanelerde öğrencilerin hem okul derslerini destekleyerek ders notlarını yükseltilmesi hem de girilecek olan merkezi sınavlarda elde edilecek başarının daha üst noktalara çıkartılması amaçlanır. Yapılan etüt çalışmaları ile öğrencilerin genelinin özellikle sayısal alan derslerinde yaşadıkları eksikliklerin giderilmesi amaçlanır. Gerekli durumlarda ise öğrencinin talebi doğrultusunda birebir ders hizmeti sunulur. Çoğu dershanede klasik eğitim anlayışına göre hareket edilir. Bu anlayışa göre öğrenci kavramından ziyade sınıf ve grup kavramı vardır. Her öğrenciye aynı ders programı verilir ve bireysel olarak takip etme durumu görülmez. Ancak modern eğitim anlayışını benimseyen kurumlarda her bir öğrenci ile bireysel olarak ilgilenilir. Düzenli olarak ödev ve program kontrolü yapılarak öğrencinin gidişatı izlenir gerekirse velilere bilgilendirme yapılır.

Dershane seçimi özellikle üniversite ve lise giriş sınavlarına hazırlanan öğrenciler için son derece önemlidir. Bir dershanenin kalite standartlarını belirleyen birçok faktör vardır. Koçluk hizmeti bir dershanenin eğitim kalitesi hakkında önemli fikirler verebilir. Bunun dışında yaz okulu çalışmaları, etüt sıklığı gibi faktörler de alınacak olan hizmetin kalitesini doğrudan etkiler. Tüm bu eğitim hizmetlerinin yanında fiziki yeterlilik de son derece önemlidir. Seçilecek olan dershanedeki dersliklerin uygun olması, kütüphane ortamı, etüt imkanı gibi noktalara dikkat etmek gerekir.