Eryaman Odtülüler

Geleceğin en sağlam yapılarından bir tanesi hiç şüphesiz öğrencilerdir. Öğrencinin iyi yetiştiği bir toplum, gelecek temellerini fazlaca sağlam atmış demektir. Çünkü bir öğretmen bir öğrenciyi, bir öğrenci bir aileyi, bir aile de bir toplumu değiştirebilir ve o toplum da tüm dünyayı değiştirebilir. Bu kapsamda eğitimcilere düşen sorumluluk oldukça fazladır. Okullarda verilen eğitimin yanı sıra ek takviye eğitimler de giderek yaygınlaşmıştır. Bunlardan bir tane seçenek de dershanelerdir. Eryaman Odtülüler de Ankara’da bu kapsamda bir arayış içinde olanlar için güzel bir seçenektir.

Eryaman Odtülüler, Atatürk ilke ve inkılapları temeliyle kurulmuş olan bir kurumdur. Amacı; devletine bağlı, milletini seven ve özgür fikirli aydın kişiler yetiştirmektir. Amacı bu kadar net olan Eryaman Odtülüler’in de faaliyetleri yine bu bazlı, hep geleceğe yöneliktir. Çocukları sadece bir yarışın içinde hissettirmekten ve onları sıradan olduklarına inandırmaktan ziyade, hepsinin birer şampiyon olduğuna inandırmayı seçen ve bunu yaparken de çocukları sosyal çevreden kopartmadan, hem okul hayatın da hem de günlük yaşamda aktif hale getiren çalışmalar yapan bir kurumdur Eryaman Odtülüler.

Bilimin ışığında çerçevelediği resmini gün geçtikçe daha da renklendiren de bir kurumdur aslında Eryaman Odtülüler. Sadece belirli bir yaş grubundan ziyade, birçok yaş grubuna ve sınav grubuna hitap etmektedir. Öğrenci bazlı bir çalışma prensibine sahip olan Eryaman Odtülüler, velinin beklentisi ile öğrencinin potansiyelini birleştiren ve bunu en optimal derecede sunmak için elinden geleni yapan bir kurumdur.

Eryaman Odtülüler, kapsam olarak ileri boyutta bir hizmet anlayışı içerisindedir. Genç nesli olması gereken yöne çekmeye çalışan ve bunu yaparken de sadece başarılı olmayı değil, hem mutlu hem de başarılı olmayı amaçlayan bir kurumdur aslında. Bu da Eryaman Odtülüler’i farklı kılmaktadır. Çünkü kalitenin hiçbir zaman tesadüf olmadığının bilindiği şu dönemde, kendi prensiplerinden ve genel geçer doğrulardan harmanlanmış bir eğitim anlayışı hem öğrencinin hem de velinin beklentisini fazlasıyla karşılamaya yetecektir. Dershaneler de zaten bu kapsamda eğitim veren en güzel kurumlardandır. Gereken tüm desteği en güzel şekilde öğrenciye ve ailesine sağlamaktadırlar.