Eryaman Etüt Merkezleri

Etüt merkezleri, okul saatleri ve dönemi dışında öğrencilerin sınavlara hazırlanmasına ve okul derslerini iyice sindirmesine yardımcı olan eğitim kurumlarıdır. Veliler genellikle okul saatleri dışında kalan zamanın, yaz tatilinin ve hafta sonlarının öğrenciler tarafından verimli bir şekilde değerlendirilmesini isterler. Öğrencilerin hem ders tekrarı yapmasını hem de eksikliklerini giderip, motivasyonunu yükseltmesini sağlayan eğitim kurumlarından biri de etüt merkezleridir. Öğrencilerin üniversite ve lise giriş sınavlarına hazırlanmasının yanında etüt merkezleri, ders notlarının yükseltilmesi, soru çözüm alışkanlığının kazandırılması, konu eksikliklerinin giderilmesi gibi birçok konuda öğrencilere yardımcı olur.

Çalışan anne – babalar çoğu zaman çocuklarının derslerine vakit ayıracak zamana sahip olmazlar. Bu durum özellikle ilk ve ortaokul öğrencilerinin ders notlarına olumsuz etki yapabilir. Etüt merkezleri sayesinde öğrencilerin derslerine yardımcı olabilmek adına alanında uzman kişilerden yardım alınabilir. Böylece hem öğrencilerin notlarının yükseltilmesi ve konulara hakim olması sağlanır hem de etüt merkezi tarafından öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik ödevlendirmeler ile sorumluluk bilincinin kazanılması ve ders çalışma alışkanlığının oluşturulması sağlanır. Ülkemiz özellikle Avrupa ülkeleri düşünüldüğünde genç nüfus oranı ile dikkat çeker. Yer yıl daha da gençleşen nüfus oranımız nedeniyle okula başlayan öğrencilerin sayısında artış yaşanır. Özellikle büyük şehirlerde, anne ve babaların çalışması ile birlikte etüt merkezlerine olan ihtiyaç artar. Yoğun bir öğrenci nüfusuna sahip olan Eryaman, etüt merkezleri konusunda zengin bir bölgedir. Bu bölgede veliler ve öğrenciler tarafından tercih edilebilecek birçok profesyonel etüt merkezi yer alır. Bu etüt merkezlerinin görevleri ise şunlardır;

  • Öğrencilere okulda verilen performans, proje ve günlük ödevlerine yardımcı olunur.
  • Her bir öğrenci için bireysel olacak şekilde ders çalışma programı hazırlanır.
  • Okulda veya evde anlaşılmayan konuların tespiti yapılarak eksikliklerin giderilmesi için ek dersler verilir.
  • Öğrencilere düzenli ve programlı ders çalışma alışkanlığı kazandırılır.
  • Merkezi sınavlara girecek olan öğrenciler için okul derslerinin yanında, sınava yönelik çalışmalar da yapılır.
  • İlk defa okula gidecek olan birinci sınıf öğrencilerin için okula ve derslere alışabilmesi için eğlenceli etkinlikler düzenlenir.
  • Ara tatil, yaz tatili ve hafta sonlarının verimli bir şekilde geçirilmesi sağlanır.

Eryaman Dershaneler

Ülkemiz, genç nüfusun toplam nüfusa oranı ile dünya sıralamasında üst sıralarda yer alır. Sınava dayalı eğitim sistemimiz ve gençleşen nüfusumuz nedeniyle her geçen yıl üniversite ve lise sınavlarına giren öğrencilerin sayısında artışa neden olur. İstanbul, Ankara, İzmir’in yanında sanayileşmenin ve üretimin yüksek olduğu şehirler genellikle diğer bölgelerden göç alır. Öğrenci sayısının en yüksek rakamlara eriştiği bu şehirlerde, dershanelere başvuran öğrencilerin sayısında da ciddi bir artış olduğu görülür. Aileler ise çocuklarını hem merkezi sınavlara hazır olabilmesi hem de okul derslerinde başarı gösterebilmesi için genellikle çocuklarını dershanelere yönlendirirler. Bu taleplere cevap vermek üzere oldukça yoğun bir nüfusa sahip olan Ankara Eryaman bölgesi, dershane konusunda birçok seçenek sunar.
Dershanelerde öğrencilerin verimli bir şekilde ders çalışması sağlanır. Ayrıca deneme ve tarama sınavları sayesinde öğrencilerin sınav ortamına uyum sağlaması ve rakipleri arasındaki yerini görerek eksikliklerini teşhis etmesi hedeflenir. Merkezi üniversite ve liseye giriş sınavlarının yanında çoğu öğrenci için dershaneler, okul başarısının artırılması için de tercih edilir. Dershanelerde aynı zamanda öğrenciler arasında bir rekabet ortamı vardır. Bu rekabet ortamı sayesinde öğrencilerin ders çalışma isteğinin artırılması hedeflenir. Ayrıca öğrencilerin birbiri ile yardımlaşması, eksikliklerini karşılıklı olarak gidermeleri ekip ruhu bilincinin oluşmasını ve gelişmesini tetikler.
Her öğrencinin anlama yöntemi ve süresi birbirinden farklıdır. Bu nedenle öğrencilerin konu dağılım şekilleri ve ders çalışma programları titizlikle belirlenmelidir. Dershaneler tam da bu noktada devreye girerler. Hemen hemen bütün dershanelerde rehberlik servisi bulunur. Rehberlik servislerinin temel görevi, öğrenci için en uygun ders çalışma metodunu belirlemek ve konu eksikliklerini analiz etmektir. Bu belirlemeler sonucunda öğrenci için dershanelerde birebir konu anlatımları, ek ders saatleri ve soru çözümleri düzenlenerek eksikliğin ortadan kaldırılması sağlanır. Bazı dershanelerde ise eğitim koçluğu hizmeti sunulur. Öğrenci koçluğu son zamanlarda trend olan yeni nesil bir hizmettir ve vip olarak tabir edilen dershanelerde öğrencilere sıkça sunulur. Bu hizmet kapsamında öğrenci ile dershane süreci boyunca birebir ilgilenilir. Öğrenci için en uygun meslek ve kariyer planlaması yapılır.