Etimesgut Dershane

Okullardaki mevcut eğitim sistemi ile başarılı olamamış ya da başarılarını katlamak isteyen öğrenciler için en doğru yöntem, bir dershaneden destek almaktır. Aynı şekilde öğrenci velileri de çocuklarını bir dershaneye kaydettirerek okul hayatındaki başarılarının artmasını sağlayabilir. Dershaneler, öğrenciler için hem ikinci okul hem de ikinci ev olarak kabul edilebilir. Çünkü dershaneler sadece okuldaki derslerin tekrarından ibaret değildir. Örneğin Etimesgut dershaneler çok yönlü kurumlardır ve öğrencilere her konuda destek olabilirler. Okullarda okul yönetimi, öğretmenler, sınıf arkadaşları, öğrenme ortamı, sınıf araç gereçleri gibi pek çok etken öğrencinin başarısını olumsuz yönde etkileyebilir. Etimesgut dershanelerde ise öğrencilere alanında tecrübeli öğretmenler eğitim verir ve araç gereçler en üst düzeydedir.

Şehir ve ilçe gibi lokasyonlara göre değişiklik gösteren dershaneler başkent Ankara’da yoğun bir şekilde bulunur. Özellikle Etimesgut dershaneler konusunda zengin bir bölgedir. Bu nedenle dershane seçiminde çok dikkatli olunmalıdır. Çok üst düzey dershanelerin olabileceği gibi başarı oranı düşük dershaneler de olabilir. Bunun sebebi dershane yönetimlerinin başarıya odaklanmamasından ve öğretmen kadrosunun yeterli olmamasından kaynaklanabilir. Etimesgut ve bağlıca  dershaneler açısından zengin olduğu için seçim sırasında dershane iyi araştırılmalıdır. Bu aşamada dershane ücretini ön planda tutmamak gerekir. Uygun fiyata kötü bir eğitim almak yerine biraz bütçeyi zorlayarak daha kaliteli eğitimler alınabilir. Öğretmen kadrosuna, önceki dönemlerdeki başarı oranına, öğrenme ortamına, araç gereçlere ve kullanılan tekniklere dikkatle bakılması gerekmektedir.

Etimesgut dershaneler özellikle lise ya da üniversite sınavına girecek öğrencilere önemli katkılar sağlayabilir. Öğrenciler okullarda gördükleri dersleri pekiştirebilir, anlamadıkları konuları tekrar edebilir, farklı öğrenme teknikleri ile zorlandıkları derslerde başarılı olabilirler. Ayrıca dershanelerin sağladığı psikolojik destek de bu aşamada son derece önemlidir. Sınavlarda stres ve panik yaparak bildiğini de unutmaktan şikâyet eden öğrencilere doğru yöntemler öğretilir ve öğrenciler bu yöntemlerle kendi heyecanlarını yenebilirler. Etimesgut dershanelerde lise ve üniversite sınavlarından önce bol bol test çözülür ve sık sık deneme sınavları yapılır. Böylece öğrenciler sınava ne kadar hazır olduklarını görebilir ve eksikleri olduğu konuları tespit ederek o konularda tekrar yapabilirler. Bu nedenle akademik başarıda dershanelerin rolü çok büyüktür.

 

Eryaman Etüt Merkezi

Dersin derste öğrenildiği pek çok eğitim uzmanı tarafından dile getirilmiş bir gerçektir. Bu nedenle öğrenciler okulda öğrendiklerini bir süre sonra unutabilmektedir. Çünkü okul saatleri bir günün ortalama 6-8 saatini kaplıyor. Öğrenciler bu saatler dışında ve hafta sonlarında okuldan kopuk bir şekilde aktiviteler gerçekleştirdiği için başarısız oluyor ya da başarılarını devam ettiremiyorlar. Okuldan arta kalan bu önemli zamanı dershane ya da etüt merkezi için ayırmak ise öğrenciye çok önemli katkılar sağlar. Bu noktada Odtülüler Dershanesi ve Eryaman Etüt Merkezi ön plana çıkıyor. Özellikle Ankara’da sunulan eğitim kalitesi ile adından söz ettiren Eryaman Etüt Merkezi, bazı özellikleri ile fark yaratıyor ve velilerin tercih sebebi oluyor.

Eryaman Etüt Merkezi’nin en önemli özelliklerinden bir tanesi sınıflardaki öğrenci sayısı. Okullarda 40’lara ulaşan öğrenci sayısı Eryaman Etüt Merkezi’nde en fazla 12’dir. Böylece öğrenciler daha ferah bir sınıfta, daha verimli bir şekilde eğitim görebilmektedirler. Derslerin sıkıcı olmaması ise öğrencilerin aktif olarak derse katılmasına katkı sağlar. Derse katılmak, o dersi öğrenmek için çok önemli bir detaydır.

Eryaman Etüt Merkezi’nin yardımcı kitapları ise müfredata uygun ve öğrencinin anlayacağı dilde hazırlanmıştır. Konular karmaşık bir dil yerine basit bir dil ile anlatılmıştır. Test kitapları ise zihin geliştirici seviyelerdedir. Öğrencilerin sınav pratiğini geliştirebilen ve eksiklerini görmesini sağlayan test kitapları, öğrencinin en önemli yardımcısıdır. Eksikleri olduğunu düşünen öğrenciler ise ek derslere katılabilme ya da bire bir ders alma hakkına sahiptirler.

Eryaman Etüt Merkezi’nin uyguladığı öğrenme teknikleri de öğrencilere kolaylık sağlamaktadır. Bu yöntemlerle öğrenciler daha kolay ezber yapabilmekte ve daha hızlı öğrenebilmektedirler. Eryaman Etüt Merkezi rehberlik servisi ise öğrencilerin sınav stresinden kurtulmasına yardımcı olmaktadır. Özellikle lise ya da üniversite giriş sınavlarından birine hazırlanan öğrenciler heyecanlarına yenik düşerek sınavlarda başarısız olabiliyorlar. Bu heyecanı, korkuyu ve stresi ortadan kaldırmak için psikolojik destek sunan Eryaman Etüt Merkezi rehberlik servisi, öğrencilerin sınav başarısının artmasında önemli rol oynamaktadır.

Öğrencilerin aktif bir şekilde ders çalışmasını sağlamak için onlara özel hazırlanmış çalışma kâğıtları da önemli yardımcı materyaller olarak öğrencilere sunulmaktadır. Ayrıca verimli ders çalışma yöntemleri de öğrencilere öğretilerek evdeki çalışmanın da verimli olması sağlanmaktadır. Derslerin gün ve saatlerini öğrencilerin belirlediği Eryaman Etüt Merkezi, öğrencileri sadece sınavlara değil güzel bir geleceğe de hazırlamaktadır.

Etimesgut Dershaneler

Ülkemiz, yüksek genç nüfus oranı ile dikkat geçer. Genç nüfus oranının fazla olması ile de nüfusumuzun büyük çoğunluğu öğrencilerden oluşmuş olur. Buna ek olarak ülkemizde kurulmuş olan eğitim sistemi merkezi sınavlara bağlıdır. Öğrencilerin hangi okullarda okuyacağı, hangi üniversiteye yerleşerek ileriki yaşantısında nasıl bir kariyere sahip olacağı merkezi sınavlar ile belirlenir. Merkezi sınavlarda gösterilecek olan başarı birden çok parametreye bağlıdır. Sadece akademik eğitim, sınavlarda yüksek oranda başarı elde edilmesi için çoğu zaman yeterli değildir. Sağlam temeller üzerine kurulmuş iyi bir akademik eğitimin yanında, zaman yönetimi, kişisel programların hazırlanması, sınav kaygısı vb. gibi durumların önüne geçilmesi de başarıyı doğrudan etkileyen faktörler arasındadır.

Ülkemizde okul derslerine yardımcı olmak ve öğrencileri merkezi sınavlara hazırlamak amacıyla kurulmuş birçok dershane mevcuttur. Özellikle nüfusun yoğun olduğu bölgelerde dershane sayıları daha da artış gösterir. Etimesgut dershane konusunda oldukça fazla seçenek sunan bir bölgedir. Bu dershaneler içerisinden uygun olanlar ile görüşülebilir ve kayıt yaptırılabilir. Dershane seçimi yapılırken mutlaka dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Seçilecek olan dershanenin iyi bir akademik kadroya sahip olması, güçlü bir koçluk ve rehberlik hizmeti sunulması, deneme ve tarama sınavlarının sıklığı, kütüphane ortamı sunulması gibi faktörler öğrencinin başarısı üzerinde ciddi bir rol oynar.

Dershaneler akademik eğitimin yanında sunmuş olduğu diğer hizmetler ile de öğrencinin başarısının artırılmasını amaçlar. Örneğin birçok dershane öğrencilere etüt hizmeti sunar. Etüt hizmetinde rehberlik servisi tarafından analizi yapılan ve birçok öğrencinin problem yaşadığı konuların tekrarı yapılır. Ayrıca gözetmen öğretmen eşliğinde yapılan etüt çalışmalarında öğrenciye birebir ders imkanı da sunulur. Modern bir eğitim anlayışı ile hareket eden dershanelerde ise öğrencilere bireysel öğrenci koçluğu hizmeti sunulur. Bu hizmet kapsamında her bir öğrenci ile bireysel olarak ilgilenilerek en uygun yol haritası çıkartılır. Öğrencinin nasıl ders çalışması gerektiği, uygulanması gereken konu dağılımı, zaman yönetimi gibi önemli konular koçluk hizmeti kapsamında çözüme kavuşturulur. Bu nedenle dershane seçimi yapılırken mutlaka dikkat edilmelidir. İyi bir dershane tercihi, öğrencinin hayallerine kavuşmasındaki en önemli anahtarlardan biridir.

Etimesgut Odtülüler Dershanesi

Etimesgut Odtülüler Dershanesi, öğrencilerin okul derslerine ve son derece önemli olan merkezi sınavlara daha iyi koşullarda hazırlanabilmelerini sağlayan özel eğitim kurumlarıdır. Toplumumuzda dershaneler sadece akademik eğitim veren ve öğrencilerin ders konularına daha fazla hakim olmasını sağlayan eğitim kurumları olarak bilinir. Ancak dershanelerin sunduğu hizmet bununla sınırlı değildir. İyi bir gelecek planlamasının kilit taşı olan merkezi sınavlar, akademik konulara hakim olmanın yanında ideal bir zaman yönetimi, psikolojik olarak hazır olma, farklı hafıza tekniklerini kullanabilme gibi diğer birçok donanımı da gerektirir. Bu nedenle öğrenci odaklı hizmet veren birçok dershanede bu dinamikler göz önüne alınarak kaliteli bir eğitim hizmeti verilir. Ülkemizin hemen hemen her bölgesinde hem kurumsal hem de yerel dershane kuruluşları bulunur. Etimesgut dershaneler konusunda velilere ve öğrencilere birçok seçenek sunan yoğun nüfuslu bir bölgedir.

Dershanelerde öğrencilerin hem okul derslerini destekleyerek ders notlarını yükseltilmesi hem de girilecek olan merkezi sınavlarda elde edilecek başarının daha üst noktalara çıkartılması amaçlanır. Yapılan etüt çalışmaları ile öğrencilerin genelinin özellikle sayısal alan derslerinde yaşadıkları eksikliklerin giderilmesi amaçlanır. Gerekli durumlarda ise öğrencinin talebi doğrultusunda birebir ders hizmeti sunulur. Çoğu dershanede klasik eğitim anlayışına göre hareket edilir. Bu anlayışa göre öğrenci kavramından ziyade sınıf ve grup kavramı vardır. Her öğrenciye aynı ders programı verilir ve bireysel olarak takip etme durumu görülmez. Ancak modern eğitim anlayışını benimseyen kurumlarda her bir öğrenci ile bireysel olarak ilgilenilir. Düzenli olarak ödev ve program kontrolü yapılarak öğrencinin gidişatı izlenir gerekirse velilere bilgilendirme yapılır.

Dershane seçimi özellikle üniversite ve lise giriş sınavlarına hazırlanan öğrenciler için son derece önemlidir. Bir dershanenin kalite standartlarını belirleyen birçok faktör vardır. Koçluk hizmeti bir dershanenin eğitim kalitesi hakkında önemli fikirler verebilir. Bunun dışında yaz okulu çalışmaları, etüt sıklığı gibi faktörler de alınacak olan hizmetin kalitesini doğrudan etkiler. Tüm bu eğitim hizmetlerinin yanında fiziki yeterlilik de son derece önemlidir. Seçilecek olan dershanedeki dersliklerin uygun olması, kütüphane ortamı, etüt imkanı gibi noktalara dikkat etmek gerekir.

Sincan Dershane

Akademik eğitim, öğrencinin okul sonrasındaki yaşantısı üzerinde etki gösteren en önemli faktördür. Öğrencinin hem okul sürecinde hem de hangi okula yerleşeceğini belirleyen merkezi sınavlarda sergileyeceği başarı, gelecek yaşantısını doğrudan etkiler. Bu da öğrencinin alacağı eğitim kalitesinin ne kadar önemli olduğunu gösterir. Ülkemiz, diğer Avrupa ülkelerine göre çok daha genç bir nüfusa sahiptir. Genç nüfus dinamikleri nedeni ile ülkemizde öğrenci sayısı da son derece yüksektir. Öyle ki merkezi sınavlara giren öğrenci sayısı her geçen yıl daha da artış gösterir. Bu da rekabet ortamının daha artması anlamına gelir. Bu nedenle öğrencilerin eğitim aldıkları kurumların doğru seçilmesi, bu zorlu yarışta bir adım öne geçmelerine yardımcı olur.

Ülkemizde uygulanan eğitim sistemi düşünüldüğünde dershaneler son derece önemlidir. Bu nedenle özellikle de büyük şehirlerde ve nüfusun yoğun olduğu bölgelerde birçok dershane hizmet sunulmuştur. Ankara Sincan dershane konusunda birçok seçeneğin bulunduğu bir bölgedir. İyi bir araştırma ile doğru dershane tercihi kolaylıkla yapılabilir. Dershaneler, merkezi sınavlara hazırlık yapmanın yanında öğrencilerin okul derslerine yardımcı olunması için de sıkça tercih edilen kurumlardır. Ayrıca okul dışındaki boş zamanların verimli bir şekilde değerlendirilebilmesi için birçok dershanede kütüphane ve etüt çalışması imkanları sunulur. Sınavlara hazırlık zamanında zaman kavramı çok önemlidir. Bu nedenle akademik eğitimin yanında diğer rehberlik hizmetlerinin de iyi seviyede olduğu dershanelerin tercih edilmesi, öğrencinin hayallerine ulaşabilmesi için son derece önemlidir.

İyi bir başarı grafiği çizmenin anahtarlarından biri de sağlam bir ders çalışma ve yöntem stratejisinin oluşturulmasıdır. Bu nedenle dershanelerde rehberlik servisleri bulunur. Rehberlik servisleri güncel müfredata göre en uygun ders çalışma şeklini ve ideal ders kaynaklarını belirleyerek öğrencilere sunarlar. Böylece öğrencinin ders sürecinden daha fazla verim elde etmesi amaçlanır. Ayrıca modern eğitim anlayışı ile hareket eden dershanelerde rehberlik servisinin yanında bireysel öğrenci koçluğu hizmeti de sunulur. Bireysel koçluk hizmeti yeni nesil bir yaklaşımdır. Her bir öğrencinin zihin yapısı gözetilerek en uygun ders çalışma şekli belirlenir. Ayrıca öğrencinin beklentilerine ve yeteneklerine göre en uygun kariyer planlaması yapılması da koçluk hizmeti kapsamındadır.

 

Sincan Odtülüler Dershanesi

Sincan Odtülüler Dershanesi, öğrencilerin güncel sınav müfredatına uygun olarak doğru eğitim sistematiğini takip etmelerini sağlayan, hem okul derslerinde hem de merkezi sınavda sergilenecek olan başarı grafiğini yükseltmeyi amaçlayan ve öğrencilerin okuldan artakalan zamanlarını daha verimli geçirmelerini sağlayan, eğitim sistemimize yıllardır entegre olmuş eğitim kurumlarıdır. Ülkemizin demografik yapısı incelendiği zaman diğer ülkelere oranla çok daha genç bir nüfusa sahip olduğumuz görülür. Daha genç nüfus ise daha fazla öğrenci demektir. Bu nedenle ülkemizdeki eğitim sistemi merkezi sınavlar üzerinden yürütülür. Bu da hem öğrenciler arasında rekabet ortamı oluşturur hem de başarı grafiğinin daima yüksek tutulmasını zorunlu kılar. Bu nedenle özellikle kabalık yerleşim bölgelerinde çok sayıda dershane öğrencilere ve velilere hizmet verir. Ankara Sincan dershaneler konusunda oldukça fazla seçeneğin olduğu bir bölgedir.

Dershanelerde sunulan akademik eğitim hizmetinin yanında rehber danışmanlık gibi hizmetler de başarıyı doğrudan etkileyen hizmetlerdir. Üniversite sınavına hazırlanmak birçok açıdan hazır olmayı gerektirir. Birçok dershanede öğrencilere rehberlik hizmeti sunulur. Uygun ders programının hazırlanması, eksikliklerin tespit edilmesi, zaman planlaması yapılması gibi gerekli olan işlemlerin tümü dershanelerde rehberlik personelleri tarafından yapılır. Böylece öğrencinin çok daha sistematik bir süreç gerçekleştirmesi amaçlanır. Dershanelerin sunduğu bir diğer önemli hizmet ise etüt çalışmalarıdır. Öğrencilerin eksiklik yaşadığı alan dersleri genellikle etüt çalışmaları ile giderilir. Ayrıca soru çözüm saatleri ve birebir dersler gibi etkinlikler de öğrencilerin konular üzerinde tam hakimiyet sağlamasını amaçlar.

Dershanelerin modern bir eğitim anlayışı belirlemesi son derece önemlidir. Çünkü modern eğitim anlayışında hem öğrencilere bireysel olarak yaklaşılır ve öğrenciler ile tek tek ilgilenilir hem de veliler de eğitim sürecine doğrudan dahil edilir. Ayrıca modern eğitim anlayışında öğrencilere bireysel eğitim koçluğu hizmeti sunulur. Her öğrencinin zihin yapısı, öğrenme şekli ve ders çalışma stratejisi birbirinden farklıdır. Koçluk hizmeti kapsamında gerekli analizler yapılarak öğrenci için en doğru hedefler belirlenir ve belirlenen hedefler için gerekli olan yol haritası çıkartılır. Böylece öğrencinin başarı grafiğinin yükseltilmesi ve sahip olduğu zamanı en doğru şekilde kullanması sağlanır.

Eryamanın En İyi Dershanesi

Hem üniversite hem de lise öğrenimi için son derece önemli olan merkezi sınavlara hazırlanma sürecinde hem akademik hem de psikolojik anlamda dershaneler önemli bir unsurdur. Dershanelerde merkezi sınavlara yönelik çalışmaların yanında okul derslerinde gösterilen başarının artırılması için de çalışmalar yapılır. Talepleri karşılamak adına ülkemizin her şehrinde öğrenci ve velilerin hizmetine sunulan birçok dershane mevcut. Ancak seçim yapılırken dikkat edilmesi, alınacak olan eğitimin kalitesini doğrudan etkiler. Ankara Eryaman’da hizmet veren Odtülüler Eğitim Kurumları, Eryamanın en iyi dershanesi olabilmek için öğrencilere ve velilere birçok yenilik sunar.

Odtülüler Eğitim Kurumlarında daima alanında uzman akademik personeller ile eğitim hizmeti sunulur. Ayrıca öğretmenlerin öğrenciler ile iyi ilişkiler kurabilmeleri, hafıza tekniklerine hakim olmaları ve yeni nesil eğitim teknolojilerini kullanabiliyor olmaları da son derece önemlidir. Ayrıca iyi bir rehberlik hizmeti de öğrencilerin başarısını artıran önemli bir etkendir. Kurumumuzda daima uzman rehberlik danışmanları ile çalışılmaktadır. Böylece öğrenciler, hem ders etkinliklerinde hem de ders dışında karşılaştıkları problemlere kolayca çözüm bulabilirler.

Dershaneler, okul dışı zamanların verimli şekilde değerlendirilebilmesi için son derece uygun olan kurumlardır. Odtülüler Eğitim Kurumları’nda öğrenciler için etüt saatleri düzenlenir. Etüt saatlerinde öğrencilerin genel manada eksiklik yaşadıkları konuların tekrar edilmesi sağlanır. Ayrıca soru çözüm etkinlikleri ile de konuların pekiştirilmesi de etüt saatlerinin amaçları arasındadır. Hem derslerin hem de etüt etkinliklerinin ders çalışmaya elverişli sınıf ortamında gerçekleştirilmesi verimliliğin artırılması adına son derece önemlidir. Bu nedenle Odtülüler Eğitim Kurumlarında sınıflar, ses geçirmeyecek şekilde özel aydınlatmalı olarak dizayn edilmiştir. Ayrıca ders dışı saatlerde öğrencilerin çalışmalarına devam edebilmeleri amacıyla, sessiz ve rahat kütüphane ortamı da kurumumuzda kullanıma sunulmuştur.

Başarı grafiğinin artırılması için öğrencilerin profesyonel destek alması çok önemlidir. Bu nedenle Odtülüler Eğitim Kurumlarında öğrencilere rehberlik hizmetinin yanında öğrenci koçluğu hizmeti de verilir. Öğrenci koçluğu hizmeti sayesinde yapılan analizler ile öğrencilerin yetenekleri açığa çıkartılır. Ayrıca yapılan özel çalışmalar ile özgüven seviyesinin artması sağlanır. Öğrencinin istekleri, yetenekleri ve kapasitesi doğrultusunda gerçekçi üniversite ve kariyer planlamaları yapılamasına yardımcı olmak da eğitim koçluğu hizmeti kapsamındadır.

Eryaman Etüt Merkezleri

Etüt merkezleri, okul saatleri ve dönemi dışında öğrencilerin sınavlara hazırlanmasına ve okul derslerini iyice sindirmesine yardımcı olan eğitim kurumlarıdır. Veliler genellikle okul saatleri dışında kalan zamanın, yaz tatilinin ve hafta sonlarının öğrenciler tarafından verimli bir şekilde değerlendirilmesini isterler. Öğrencilerin hem ders tekrarı yapmasını hem de eksikliklerini giderip, motivasyonunu yükseltmesini sağlayan eğitim kurumlarından biri de etüt merkezleridir. Öğrencilerin üniversite ve lise giriş sınavlarına hazırlanmasının yanında etüt merkezleri, ders notlarının yükseltilmesi, soru çözüm alışkanlığının kazandırılması, konu eksikliklerinin giderilmesi gibi birçok konuda öğrencilere yardımcı olur.

Çalışan anne – babalar çoğu zaman çocuklarının derslerine vakit ayıracak zamana sahip olmazlar. Bu durum özellikle ilk ve ortaokul öğrencilerinin ders notlarına olumsuz etki yapabilir. Etüt merkezleri sayesinde öğrencilerin derslerine yardımcı olabilmek adına alanında uzman kişilerden yardım alınabilir. Böylece hem öğrencilerin notlarının yükseltilmesi ve konulara hakim olması sağlanır hem de etüt merkezi tarafından öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik ödevlendirmeler ile sorumluluk bilincinin kazanılması ve ders çalışma alışkanlığının oluşturulması sağlanır. Ülkemiz özellikle Avrupa ülkeleri düşünüldüğünde genç nüfus oranı ile dikkat çeker. Yer yıl daha da gençleşen nüfus oranımız nedeniyle okula başlayan öğrencilerin sayısında artış yaşanır. Özellikle büyük şehirlerde, anne ve babaların çalışması ile birlikte etüt merkezlerine olan ihtiyaç artar. Yoğun bir öğrenci nüfusuna sahip olan Eryaman, etüt merkezleri konusunda zengin bir bölgedir. Bu bölgede veliler ve öğrenciler tarafından tercih edilebilecek birçok profesyonel etüt merkezi yer alır. Bu etüt merkezlerinin görevleri ise şunlardır;

  • Öğrencilere okulda verilen performans, proje ve günlük ödevlerine yardımcı olunur.
  • Her bir öğrenci için bireysel olacak şekilde ders çalışma programı hazırlanır.
  • Okulda veya evde anlaşılmayan konuların tespiti yapılarak eksikliklerin giderilmesi için ek dersler verilir.
  • Öğrencilere düzenli ve programlı ders çalışma alışkanlığı kazandırılır.
  • Merkezi sınavlara girecek olan öğrenciler için okul derslerinin yanında, sınava yönelik çalışmalar da yapılır.
  • İlk defa okula gidecek olan birinci sınıf öğrencilerin için okula ve derslere alışabilmesi için eğlenceli etkinlikler düzenlenir.
  • Ara tatil, yaz tatili ve hafta sonlarının verimli bir şekilde geçirilmesi sağlanır.

Eryaman Dershaneler

Ülkemiz, genç nüfusun toplam nüfusa oranı ile dünya sıralamasında üst sıralarda yer alır. Sınava dayalı eğitim sistemimiz ve gençleşen nüfusumuz nedeniyle her geçen yıl üniversite ve lise sınavlarına giren öğrencilerin sayısında artışa neden olur. İstanbul, Ankara, İzmir’in yanında sanayileşmenin ve üretimin yüksek olduğu şehirler genellikle diğer bölgelerden göç alır. Öğrenci sayısının en yüksek rakamlara eriştiği bu şehirlerde, dershanelere başvuran öğrencilerin sayısında da ciddi bir artış olduğu görülür. Aileler ise çocuklarını hem merkezi sınavlara hazır olabilmesi hem de okul derslerinde başarı gösterebilmesi için genellikle çocuklarını dershanelere yönlendirirler. Bu taleplere cevap vermek üzere oldukça yoğun bir nüfusa sahip olan Ankara Eryaman bölgesi, dershane konusunda birçok seçenek sunar.
Dershanelerde öğrencilerin verimli bir şekilde ders çalışması sağlanır. Ayrıca deneme ve tarama sınavları sayesinde öğrencilerin sınav ortamına uyum sağlaması ve rakipleri arasındaki yerini görerek eksikliklerini teşhis etmesi hedeflenir. Merkezi üniversite ve liseye giriş sınavlarının yanında çoğu öğrenci için dershaneler, okul başarısının artırılması için de tercih edilir. Dershanelerde aynı zamanda öğrenciler arasında bir rekabet ortamı vardır. Bu rekabet ortamı sayesinde öğrencilerin ders çalışma isteğinin artırılması hedeflenir. Ayrıca öğrencilerin birbiri ile yardımlaşması, eksikliklerini karşılıklı olarak gidermeleri ekip ruhu bilincinin oluşmasını ve gelişmesini tetikler.
Her öğrencinin anlama yöntemi ve süresi birbirinden farklıdır. Bu nedenle öğrencilerin konu dağılım şekilleri ve ders çalışma programları titizlikle belirlenmelidir. Dershaneler tam da bu noktada devreye girerler. Hemen hemen bütün dershanelerde rehberlik servisi bulunur. Rehberlik servislerinin temel görevi, öğrenci için en uygun ders çalışma metodunu belirlemek ve konu eksikliklerini analiz etmektir. Bu belirlemeler sonucunda öğrenci için dershanelerde birebir konu anlatımları, ek ders saatleri ve soru çözümleri düzenlenerek eksikliğin ortadan kaldırılması sağlanır. Bazı dershanelerde ise eğitim koçluğu hizmeti sunulur. Öğrenci koçluğu son zamanlarda trend olan yeni nesil bir hizmettir ve vip olarak tabir edilen dershanelerde öğrencilere sıkça sunulur. Bu hizmet kapsamında öğrenci ile dershane süreci boyunca birebir ilgilenilir. Öğrenci için en uygun meslek ve kariyer planlaması yapılır.